Mi a Koragyermekkori program?

Előzmények
 A TÁMOP 6.1.4 kiemelt projekt megvalósítására a GYEMSZI és OTH által alkotott konzorcium 2012. júniusában nyújtott be pályázatot. A Támogatási Szerződés aláírására 2012.12.20-án került sor. 

A projekt tartalma
A projekt a 0-7 éves korosztály optimális fejlődésének komplex támogatását célozza meg, minden – de különösen a speciális támogatást igénylő – 0-7 éves korú gyermek egészséges életkezdetének és sikeres iskolakezdésének támogatásával, a gyermekek fejlődésének nyomon követésével, a bennük rejlő készségek kibontakoztatásának elősegítésével, a fejlődési rizikótényezők feltárásával, valamint az eltérő fejlődést mutató gyermekek kiszűrésével az egészségügyi alapellátásban.

Célcsoport
A konstrukció középpontjában, mint közvetlen célcsoport az egészségügyi alapellátás – védőnői szolgálat, a házi gyermekorvos, vegyes praxisú háziorvos –, illetve a gyermekek szülei állnak.

A projekt célja
A projekt megvalósítási időszakának végére szeretnénk elérni, hogy a 0-7 év közötti gyermekek rendszeres és korszerű szűrővizsgálatokban részesüljenek, és a mostaninál korábban felismerje az ellátórendszer a fejlődésben veszélyeztetett gyermekeket.

  • Ehhez korszerű módszertani anyagokat fejlesztünk, majd ezek alapján képzéseket tartunk az alapellátást végző házi gyermekorvosok, vegyes praxisú háziorvosok és védőnők számára.
  • Mivel a tapasztalatok szerint a szülők koragyermekkori fejlődéssel, illetve gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretei hiányosak, a projekt szülői tájékoztató anyagokkal és hírlevelekkel szeretné erősíteni a megfelelő szülői kompetencia és felelősségérzet kialakulását.
  • A csecsemők és kisgyermekek alapellátásában területi egyenlőtlenségek figyelhetők meg a földrajzi helyzet, illetve a szociális háttér függvényében, ezen egyenlőtlenségek csökkentése is kiemelt cél.
  • A projekt kulcseleme egy új informatikai rendszer kialakítása, és az erre alapozott hatékonyabb elektronikus információáramlás az alapellátó szereplői (elsősorban a védőnő és az orvos) között.
  • A projektben sor kerül egy Védőnői Módszertani Egység kialakítására is, mely a védőnők munkájának szakmai színvonalát emeli, nemcsak a projekt ideje alatt, hanem annak lezárulása után is.

A projekt megvalósítása 5 alprojekten keresztül történik:

1. Módszertani fejlesztés: módszertani szakmai anyagok, koncepciók, útmutatók és standardok kidolgozása
Részletes ismertető >>

2. Képzés, humánerőforrás-fejlesztés: ebben az alprojektben az 1. alprojekt által kidolgozott szakmai, módszertani elemek tananyaggá fejlesztése, majd a tananyagcsomagok oktatása történik a gyermek alapellátás szakemberei (védőnők, vegyes praxisú háziorvosok, házi gyermekorvosok) számára. Az alprojekt tartalmaz mind az egyetemi képzésre, mind a terepen dolgozó szakemberek továbbképzésére, valamint a munkába visszatérők tudásának felfrissítésére vonatkozó fejlesztéseket is.
Részletes ismertető >>

3. Kommunikációs-disszeminációs tevékenység: a projekt során létrehozott értékek, üzenetek, valamint az előállított ismeretanyag terjesztése a közvetlen és közvetett célcsoport körében.
Részletes ismertető >>

4. Informatikai fejlesztés: célja az elektronikus kapcsolatteremtés kialakítása az ellátórendszer szakmai feladat-végrehajtásában részt vevő tagjai között.
Részletes ismertető >>

5. Védőnői Módszertani Egység kialakítása: a védőnői szolgálat működését és a védőnői feladatokat összehangoló, a védőnői ellátás működését elemző, preventív kutatásokhoz hátteret biztosító, országos szakmai-módszertani programokat/tevékenységeket végző, szervező és működtető team-szervezet létrehozása.
Részletes ismertető >>

A célokról számokban
A hazánkban élő körülbelül 600 000 0-7 éves korú gyermek alapellátásról 3 800 védőnő és 3 100 orvos gondoskodik. A projekt célul tűzi ki ezen szakemberek kb. 70%-ának bevonását a projekt során kifejlesztett tananyagokat használó térítésmentes képzésekbe. Ez összesen 200 000 tanítási és szupervíziós órát jelent. 0-7 éves korban összesen 10 szűréssel számolva, évente kb. 1 millió szűrővizsgálat történik meg a projekt által tesztelt új szűrőcsomaggal.

Főbb adatok

Konzorciumvezető: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)
Konzorciumi partner: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)
Projekt megvalósításának időszaka: 2012. október 1. – 2015. március 31. (30 hónap)
Elfogadott, elszámolható összköltség: 2 500 000 000 Ft
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt címe: Koragyermekkori (0-7 év) program
Projektazonosító: TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001
Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

.