Egységes dokumentációs rendszer lép életbe

A gyermek-egészségügyi alapellátásban szükségessé vált olyan korszerű és egységes dokumentációs rendszer kialakítása, amely a gyermek fejlődését az anya várandósságától – azaz az egészségi állapot szempontjából meghatározó magzati kortól – kezdődően 7 éves korig követi.

-A gyermek-egészségügyi alapellátásban használatos nyomtatványok többsége több évtizeddel ezelőtt készült, és már nem követi a hatályos jogszabályokban, valamint a szakmai szabályokban előírt adattartalmakat. Az ellátók jó esetben egyéni megoldásokkal próbálnak megfelelni az előírásoknak, a védőnők még jellemzően papír alapon. Ez azonban jelentős többletmunkát és -költséget jelent.

Az alkalmazott dokumentáció nem illeszkedik hiánytalanul az ellátandó feladatokhoz. Az adattartalmak nincsenek összehangolva, definiálva, és összességükben nem alkalmasak a gyermekek egészségi állapotának, bio-pszicho-szociális fejlődésének és egészségügyi ellátásának megfelelő dokumentálására, értékelésére, indikátorok meghatározására és összehasonlítására.

Mindezek miatt vált szükségessé egy korszerű és egységes dokumentációs rendszer kialakítása.

A dokumentációs rendszer alkalmas lesz

  • az ellátandókra vonatkozó adatok rögzítésére, gyűjtésére;
  • a várandós anyák és a 0-7 éves gyermekek megelőző-gyógyító egészségügyi ellátásával kapcsolatos (személyes és egészségügyi) adatok rögzítésére;
  • a várandós anyák és a 0-7 éves gyermekek egészségi állapotának leírására és értékelésére, a rizikóállapotok és kockázati tényezők korai felismerésére, jelzésére, a szükséges intervenciók meghatározására;
  • az ellátók (védőnő, házi gyermekorvos, vegyes praxisú háziorvos) feladatainak és az ellátás folyamatának dokumentálására;
  • az egészségügyi alapellátás minőségét meghatározó indikátorok képzésére.

 

A fejlesztés szakaszai
A dokumentáció fejlesztése két fázisban zajlott. Az első szakaszban teljes körűen átvizsgáltuk a gyermek-egészségügyi alapellátás dokumentációs rendszerét, majd összeállítottunk egy dokumentum-katasztert (bizonylati album), mely papír alapon és digitalizáltan is tartalmazza a gyermek-egészségügyi alapellátás valamennyi dokumentációjának mintapéldányát. Az alapellátásban tevékenykedő házi gyermekorvokból, vegyes praxisú háziorvosokból és védőnőkből álló mintacsoportok szubjektív értékeléssel minősítették a dokumentumok használhatóságát, javaslatokat tettek azok módosítására vagy alkalmazásuk megszüntetésére, továbbá új dokumentációs elemek felvételére. A fejlesztők összeállították a gyermek-egészségügyi alapellátásra jellemző orvosi és védőnői tevékenységlistát, illetve elkészült a gyermekek orvosi alapellátásának és a védőnői gondozásnak a folyamatábrája az egyes szakaszokhoz illeszkedő dokumentumok jegyzékével. Ezt követően elkezdődött a fejlesztés alapjául szolgáló jogszabályi követelmények és szakmai alapelvek keretrendszerének összeállítása.

A második szakaszban a fejlesztés a folyamatelemzés módszerének figyelembe vételével történt. Célja a gyermek-egészségügyi alapellátás dokumentációjára vonatkozó jövőbeni elvárásokra tett javaslat megfogalmazása.

A fejlesztés második szakaszának egyik „ellenőrző pontján” kollegiális vélemény is készült a munkaanyagról, a mintacsoport tagjai SWOT-analízissel értékelték a produktumot. A fejlesztés befejezését követően, 2014 januárjától elindult a dokumentáció informatikai rendszerben történő applikációja.

A dokumentációsrendszer-fejlesztés második szakaszának szempontrendszere

  • A gyermek-egészségügyi alapellátásra vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályozók (pl. szakmai irányelv).
  • A vonatkozó szabályok szerint elvárható ellátói tevékenység.
  • Az egyes ellátói tevékenységhez tartozó beavatkozások és műveletek.
  • A beavatkozások és műveletek során, és/vagy azok folyományaként elvárható információtartalom, továbbá az információt megjelenítő adatok.