Védőnői szolgáltatásokkal kapcsolatos esetmegbeszélések

A Koragyermekkori program egyik fontos eleme, hogy megismertesse és elterjessze az esetmegbeszélés módszerét a gyermek-egészségügyi alapellátásban dolgozó szakemberek körében.

Mi az esetmegbeszélés?

Mi is az esetmegbeszélés? Az esetmegbeszélés a szakemberek szakmai felkészültségét, szakmai identitásának erősítését szolgálja. Keretet teremt arra, hogy a szakemberek kölcsönösen segítsék egymást, megosszák tapasztalataikat és tanuljanak egymástól. Az esetmegbeszélő csoport egyben megtartó erő, önsegítő forma, eszköz a kiégés, a napi rutin okozta kifáradás ellen. Abban segíti a szakembert, hogy tisztábban lássa a gondozott személy, család helyzetét, állapotát, felmérje a tennivalókat és a kapcsolatépítés lehetőségeit, az esetvezetés lehetséges további lépéseit.

2013 nyarán 23 csoportvezetővel országszerte 33 esetmegbeszélő csoport indult helyszínenként 20 alkalommal. A csoportülések alkalmanként 90 percesek voltak, melyen átlagosan 8-15 fő vett részt. Összesen 421 fő jelentkezett a pilot programra.

A záró csoportüléseken került sor az akkreditációs zárótesztek kitöltésére, melynek sikeres végrehajtását és az akkreditációban meghatározott további feltételek teljesülését követően a védőnők megkapták az igazolásukat az elméleti továbbképzési pont teljesítéséhez. A csoportok adatainak feldolgozása után 284 fő védőnőnek tudtuk kiállítani az akkreditációs igazolást.

-

Esetmegbeszélő csoportok helyszínei

A csoportüléseken leggyakrabban előforduló témák: bántalmazás, pszichés betegségek, határok/szerepek, eltérő nemzetiségi hovatartozás, a gondozottakkal és a társszakmákkal való kommunikációs nehézségek, SNI (sajátos nevelési igényű gyermekek).

Az egyes esettípusokon belül is gyakran szerepel a védőnői szerep és határai problémakör. Kisebb számban előforduló, de komoly szakmai kihívást jelentő témák még a gyász, a veszteség a családban, a vándorló családok és a korai gyermekvállalás.

A csoportülések tapasztalataira alapozva készül egy ajánlás az ágazati irányítás számára, hogy a módszer bevezetésre kerülhessen a gyermek-egészségügyi alapellátásban.