Indikátorokkal mérhető egészségügyi ellátás

A mérhetőséghez olyan információs rendszereket szükséges kialakítani, amelyek lehetővé teszik a valid adatok gyűjtését, és ezek alapján indikátorok fejlesztését és alkalmazását.

Az indikátorok nem adnak közvetlen választ a lehetséges problémákra, viszont felhívják a figyelmet azon területekre, ahol a tapasztalt eltérések okainak feltárására további részletes elemzések elvégzése szükséges.
Bár jelenleg többféle mérőszámot alkalmaznak az alapellátásban (pl. OEP-indikátorok, más mutatószámok), nincsen olyan indikátor, amely a védőnői, vegyes praxisú háziorvosi, illetve házi gyermekorvosi praxisok ellátási folyamatát, valamint az ellátás eredményességét méri.
A Koragyermekkori program a jelenlegi adatbázisok és kliensdokumentációk elemzését követően, szigorú módszertani megfelelőség szerinti indikátorfejlesztés alapján javaslatot tesz minőségi indikátorokra, amelyek a házi gyermekorvosi, vegyes praxisú háziorvosi és védőnői ellátás minőségének és megfelelőségének mérésére alkalmasak.
Az indikátorfejlesztés a befejezés felé közeledik, a következő lépés a kialakított indikátortervezetek kollegiális értékelése, melyet a program mintacsoportjának tagjai végeznek.