Archív tartalmak
Archív tartalmak / Időmérleg és attitűdvizsgálat

Védőnői és házi gyermekorvosi/vegyes praxisú háziorvosi feladatszervezés felmérése, időmérleg vizsgálat

2014.05.11. vasárnap 11:30

Egy jól megszervezett, irányított munkafolyamat eredményességhez vezethet mind az ellátó és az ellátottak számára. Ugyanakkor érzékeljük, hogy az alapellátásban dolgozó szakemberek gyakran túlterheltek, mely veszélyezteti a szakember és kliens közötti kommunikáció minőségét és a hatékony, egyénre szabott gondozást. A túlterheltség a szakemberek és társágazatok közti kommunikációnak gátat szab, csökkenhet a szakemberek motivációja, és túlzott erőbefektetést jelenthet a továbbképzés.

A védőnői tevékenységek időráfordítását elemezve megállapítható, hogy a látogatásra és a tanácsadásra fordított átlagos időráfordítás az alaptevékenységekre fordított időnek a 90%-a. A házi gyermekorvosok esetében a 0-7 évesek ellátására fordított idő aránya a rendelési időn belül 60%. míg vegyes praxisoknál 18%.

Szülők gyermekneveléssel kapcsolatos attitűdjének felmérése, a 0-7 éves korú gyermekek alapellátásával kapcsolatos elvárásainak elégedettségfelmérése, szociológiai/szociálpszichológiai típusú felmérés és elemzés

2014.05.11. vasárnap 11:09

A szülői megkérdezésre épülő kutatásban fő célok közül kiemelt szerepet kapott a gyermekek fejlődését akadályozó rizikó és védő tényezők beazonosítása, a fejlődési problémák korai életkorban történő felismerése. Hangsúlyos szerepet kapott továbbá a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos attitűdjének feltérképezése, továbbá a gyermek fejlődésének szülő általi megítélése, mivel megfelelő attitűd és ismeret hiányában nehezen alakul ki ezeken a területeken a megfelelő szülői kompetencia és felelősségérzet. Végül a szülők gyermek-alapellátással kapcsolatos elégedettségét is részletesen vizsgáltuk, mivel mind az orvosi, mind a védőnői ellátással való elégedettség közvetlenül is érinti a családokat, ezen keresztül a kisgyermekek fejlődését.


Védőnők, vegyes praxisú háziorvosok/házi gyermekorvosok kompetenciáinak, motiváltságának és a családokkal szembeni elvárásainak felmérése a gyermeki fejlődés követésében

2014.05.08. csütörtök 10:33

Az alapellátásban dolgozó szakemberek attitűdvizsgálatának célja, hogy feltárja a gyermek-alapellátás szakembereinek a gyermekek fejlődésének megítélésére vonatkozó attitűdjét, a munka- és a munkatársakkal való elégedettséget, továbbá a munkamotivációval kapcsolatos beállítódást.

A tanulmány kitér a koragyermeki fejlődés követésének eredményességét befolyásoló problématerületekre, melyek fejlesztése és korrekcója szükséges ahhoz, hogy az alapellátás eredményesen hozzájáruljon az eltérő fejlődést mutató gyermekek mielőbbi kiszűréséhez.