Archív tartalmak
Archív tartalmak / Szülői elégedettség mérése

Szülői elégedettség mérése

2016.03.03. csütörtök 09:28

A TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt projekt keretében lezajlott közvélemény-kutatás, mely a szülők elégedettségét vizsgálta a védőnői ellátásról.

A TÁMOP 6.1.4. – Koragyermekkori (0-7 év) projekt célja, hogy javítsuk a gyermekek alapellátásnak hatékonyságát és színvonalát.

A projekt keretében sor került egy közvélemény-kutatásra, melynek célja, hogy a szülői igények részletes és alapos felmérésén keresztül átfogó képet kapjunk arról, hogyan illeszkedik a jelenlegi védőnői feladatellátás a felmerülő szükségletekhez, mely védőnői feladatokat tartanak fontosnak és melyeket kellene átstrukturálni ahhoz, hogy a védőnői munka a leghatékonyabban segítse elő a kisgyermekkori fejlődést. A kutatásnak két része volt: a kvalitatív – fókuszcsoportos – felmérés 2015. márciusban lezajlott, a kvantitatív - kérdőív felvételén alapuló - szakaszt pedig 2016. májusban zártuk le. A kérdőívek lekérdezését a Bellresearch Kft. kérdezőbiztosai végezték, a kérdőívek szakmai tartalmát pedig az OTH részéről a projekt szakmai felelőse hagyta jóvá. 

A kutatási eredményeket összesítő zárótanulmány az alábbi linken olvasható 

Szülői elégedettségmérés zárótanulmány.