Szakmai irányelvek
Szakmai irányelvek

Szakmai irányelvek

A Koragyermekkori program keretében új gyermek-egészségügyi alapellátásra vonatkozó irányelvek fejlesztése indult el a 2013. december 31-én lejártak helyett. A vonatkozó jogszabálynak megfelelően az új szerkezetbe foglalt irányelv-tervezeteket 2013. szeptemberében a Koragyermekkori program módszertani értékelésre megküldte a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályának, majd 2013. december 18-án a GYEMSZI Főigazgatója elfogadta az irányelvtervezetek benyújtását.

Az új irányelvek alkalmazása hozzájárul a gyermekek fejlődésének folyamatos ellenőrzéséhez, a fejlődésbeli elakadások időbeni felismeréséhez, valamint elősegíti a házi/gyermekorvosi és a védőnői tevékenység közötti eltérések kiküszöbölését. Az új irányelvek alkalmazása hozzájárul a gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követéséhez. 

Alapvető cél az, hogy a 0-7 éves korú gyermekek ellátási folyamatában egységes szakmai szabályok érvényesüljenek, ennek érdekében a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek készüljenek, melyek felhasználják a tapasztalati bizonyítékokat és az ellátási környezetben megfelelően alkalmazhatók.

Az elvárásokhoz tartozik az is, hogy az irányelvek az ellátottak preferenciái (pl. az elvárások, egészségkultúra, compliance, költségterhelhetőség, szociális viszonyok) figyelembevételével készüljenek. Mindezek mellett pedig a betegbiztonsági szempontoknak is meg kell jelenniük.

Az új irányelv-tervezeteket 2013.szeptemberében a Koragyermekkori program szűrőértékelésre megküldte a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályának, és ezzel egy időben a véleményező Szakmai Kollégiumi Tagozatoknak. A szűrőértékelésre vonatkozó vélemények megérkezése után a fejlesztők javították, majd a „finomított” irányelvtervezeteket 2013. novemberben küldte el a munkacsoport módszertani értékelésre a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályának. 2013. december 18-án a GYEMSZI Főigazgatója elfogadta az irányelvtervezetek benyújtását. Az irányelvtervezetekkel kapcsolatos további tevékenység a Szakmai Kollégiumi Tagozatok illetékességébe tartozik.

A TÁMOP 6.1.4. „Koragyermekkori program” során fejlesztésre került irányelvek:

  1. A 0-18 éves életkorú gyermekek látásfejlődésének követése, a kancsalság és a fénytörési hibák felismerése.
  2. A 0-18 éves gyermekek teljes körű, életkorhoz kötött hallásszűrése.
  3. Testi fejlődés, a gyermekek növekedésének és tápláltsági állapotának értékelése.
  4. Az egészségügyi alapellátás feladatai az újszülött és a gyermekágyas anya első otthoni látogatásakor.
  5. Az egészséges csecsemő gondozása az egészségügyi alapellátásban.
  6. Az egészséges csecsemő táplálása.
  7. Az 1 és 3 éves kor közötti kisgyermekek táplálása.
  8. A 0-7 éves gyermekek nyilvántartása az egészségügyi alapellátásban.