Szülői támogatás

Őrzők

Az egészséges gyermekfejlődés mérföldköveinek az ismertetése, az elakadások, a várható nehézségek realitásának felvázolása, a tennivalók számbavétele, a motivációk fenntartása is a szakember tevékenységei közé tartozik. A védőnőnek feladata az is, hogy átgondolja és közvetítse, hogyan tudja a szülő a gyermeke egészséges fejlődését az otthoni környezetben támogatni, figyelni. Ugyanakkor a bevezetésre kerülő új Szülői kérdőív a védőnőt és a házi gyermekorvost/háziorvost számos új feladat, és ezzel együtt kihívás elé állítja.  A szűrés során a védőnő, illetve a továbbküldés után a házi gyermekorvos/háziorvos szembesülhet olyan szűrési eredményekkel, melyeknek megbeszélése a szülőkkel komoly felkészültséget igényel. 

A korszerű konzultáció érdekében jelentős szemléletváltásra van szükség a korábban megszokott kommunikációban, s ennek hátterében levő attitűdökben is. A védőnőnek és a gyermeket ellátó orvosnak nemcsak a biztos szakmai tudására van nagy szükség, hanem a megnyugtató, támogató, elfogadó kommunikációjára is. A differenciált, érett kommunikáció természetesen nem csak a szűrési eredmények közlése során szükséges, hanem számtalan élethelyzetben, amelyet a szakember a családdal való érintkezése során átél.

A „Szülői támogatás” elemi projekt fókuszába a segítő kollégák segítésének módszertana került, melynek alapja, hogy a családoknak végső soron úgy lehet a leghatékonyabban segíteni, ha minden segítő megismeri a különféle segítő diszciplínák tudását, és egy holisztikus, rendszerszemléletű megközelítéssel ülteti be azokat a saját szakmájának gyakorlatába. Olyan gyakorlatközpontú módszertani kézikönyvek megírása volt a cél, amelyek a védőnők, házi gyermekorvosok és vegyes praxisú háziorvosok elé kerülő élethelyzetekkel foglalkoznak, és olyan konkrét ismereteket és technikákat tartalmaznak, melyek alkalmazásával a családok hatékonyabban segíthetők.

„…A fejlesztői, írói munka során végig törekedtünk a megengedő, nem ítélkező hangvételű, elfogadásra épülő segítség lehetséges gyakorlati eszközeit megtalálni. Ennek érdekében nem az elméletből indultunk ki, hanem a pozitív kimenetelű gyakorlatból. Első lépésként a gyakorlatban dolgozó kollégáktól sikeresen végződő, a mai magyar valóságban helytálló esetmegoldásokat gyűjtöttünk össze. A mindennapokban szükséges elméleti ismereteket „mindössze” a működő gyakorlat funkcionális elemzésének mintegy alátámasztásaként ismertetjük. A hangsúlyt a bevált gyakorlatok, lehetséges technikák, módszerek minél részletesebb, de közérthető leírására, közzétételére helyeztük. A „mit” és „miért tegyünk” kérdések mellett szinte megszállottan igyekeztünk válaszlehetőségeket összegyűjteni a „hogyan”- ra is, valóban gyakorlati kézikönyvnek szánva a kiadványokat, nem is titkoltan azt remélve, hogy számtalan „szamárfüles” példány lesz majd a tanácsadók, rendelők polcain…”

Őrzők c. kézikönyv hosszú távú célja, hogy a területi védőnők, a házi gyermekorvosok/házi orvosok megfelelő támogatást tudjanak nyújtani a szülőknek gyermekük fejlődésének követésénél, valamint egyre inkább a személyközpontú megközelítésen alapuló kommunikációt tudják kialakítani a családokkal. Ennek elősegítése érdekében készült a tanácsadási kézikönyv, mely a továbbképzések alapanyagául is szolgál, s amely kompetenciák figyelembe vételével differenciálja a tudásanyagot.


Kapcsolódó anyagok
Letölthető állományok