Szülői támogatás
Szülői támogatás / Szülői hírlevelek

Szülői hírlevelek

A gyermek legjobb ismerője a szülő, ezért az ő megfigyelése, tapasztalata nagyon fontos a fejlődés menetének, illetve elakadásának megközelítésében. Szükséges tehát felkészíteni a szülőket, bevonni őket a gyermekük megfigyelésébe, fejlődésének nyomkövetésébe. Ehhez a szülők rendszeresen kapnak olyan szakmai anyagokat, mely segíti a gyermek fejlődésének és fejlődési problémáinak megértését, továbbá a nehéz nevelési helyzetek kezelését. A Szülői hírlevelek célja a megfelelő szülői tájékoztatás biztosítása a szülők informáltságának, a szülői feladatokban való jártasságuk növelésének érdekében. 


Közvetlen célcsoport a 0 -7 éves gyermekek szülei, a gyermeket nevelők/gondozók, illetve maguk a gyermekek, családok. Számukra egyszerű, könnyen érthető és használható kiadványok készültek a projektben, melyek segítik az egészséges életmód egyes céljainak megvalósítását, gyakorlati segítséget ad számukra gyermekük egészséges fejlődésének biztosításához, hiszen az utóbbi évtizedekben megnőtt az elvárás és igény a minél korszerűbb és hatékonyabb gyermeknevelési anyagok iránt.

Ugyanakkor sokféle és nem megbízható tartalmú információ veszi körül őket, melyben nehéz eligazodni, illetve nem is mindenki számára elérhetőek, megérthetőek (internet, folyóiratok, stb.). A szülők egy része pedig -rossz egzisztenciális helyzete, korlátozott ismeretszerzési lehetőségei, motiválatlansága, esetleg felelőtlen életmódja miatt- nem tudja megadni gyermeke számára a minimálisan szükséges feltételeket sem, amelyek a gyermekben rejlő potenciálok kibontakoztatásához kellenek.

A szülők számára a várandósság ideje alatt összesen hat db szülői hírlevél érkezik, míg a gyermek születésétől egy éves koráig 12 db, egy éves kortól hét éves korig pedig újabb 12 db hírlevél érzékenyíti őt a gyerekkel való adekvát foglalkozásra, illetve párhuzamosan felkészít a Szülői kérdőív elemeire is.