Informatikai fejlesztések, újítások

Hatékonyabb információáramlás az alapellátás szereplői között

A folyamatban lévő fejlesztések legfőbb célja, hogy azok a releváns adatok, amelyeket az egyik ellátó gyűjt, de a másik ellátónak is szüksége van rá, a lehető legautomatikusabban megosztásra kerüljenek, hogy hiteles, naprakész információ álljon rendelkezésre az esetleges beavatkozásokhoz. Alapvető cél továbbá, hogy lényegesen csökkentsük, sok esetben teljesen kiváltsuk a papíralapú adminisztrációt.

 

Védőnői szakrendszer
A gyermek fejlődésének nyomon követését és az ellátási folyamatot a védőnő és az orvosok számára egyaránt hozzáférhető központi védőnői szakrendszer fogja tartalmazni, amelyhez megfelelő jogosultsági szinteken keresztül férhetnek hozzá a szereplők. Ennek egyik kiemelt célja, hogy a gyerekút átlátható és jól követhető legyen, illetve lényegesen könnyítsen az adminisztrációs terheken. A rendszer használata ingyenes lesz és biztosítja a központi alkalmazást és adattárolást, jogosultsági rendszerrel támogatott adatkezelést és a magas rendelkezésre állást. A rendszer felépítése moduláris, így sokféle folyamat támogatására alkalmas.

 

A védőnői szakrendszer moduljai

  • Várandós/nőgondozási modul: a nőgondozást és a gyermek fogantatásától a megszületésig való várandós gondozás folyamatát támogatja.
  • Gyermekgondozási modul: a 0-7 éves korú gyermekek gondozási folyamatát, a védőnők napi munkáját támogatja.
  • Adatkapcsolati modul: rendszer-rendszer kapcsolat kialakítása ágazati szakrendszerekkel (Közhiteles, Katéter Mónika, háziorvosi rendszerek).
  • Központi törzs modul: központosított ágazati, közhiteles törzsek használata. Központilag biztosítja az adatok hitelességét, ezzel csökkentve az adminisztrációs hibák lehetőséget.
  • Riporting modul: központilag biztosítja az adatok lekérdezhetőségét, elemzését. Támogatja a védőnői szakfelügyeletet is a napi munka során, illetve ennek segítségével automatizálhatók az esetleges egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek.

 

Folyamatban lévő IT fejlesztések

  • Hardver beszerzés: szerverek, licencek beszerzése megtörtént.
  • Védőnői rendszer tervezése: követelményspecifikáció, előzetes logikai rendszerterv, előzetes interfészterv elkészült.
  • Képzésmenedzsment rendszer: végfelhasználói teszt alatt.
  • Gyermek-alapellátási információs portál, szülői portál: design, struktúra véglegesített, jelenleg programozás/tesztelés alatt.

Egyéb fejlesztések
A fent említett komplex rendszer mellett elkészül az alapellátásban résztvevő szakemberek számára egy szakmai információs portál, illetve a képzésüket segítő képzésmenedzsment rendszer. A szülők számára egy szülői információs portál is kialakításra kerül, továbbá egy pilot program keretében megvizsgáljuk a védőnői munka teljes mértékű elektronikus támogatásának lehetőségét. Ennek részeként a védőnők táblagépeket tesztelnek majd a terepmunka során, vizsgálva annak használhatóságát, hasznosságát.
A hordozható mobileszközökre is optimalizált szülői portál tartalma a projekt módszertani produktumain alapul majd. A gyermek fejlődésére vonatkozó információkon túl hasznos ismeretterjesztő anyagok, hétköznapi tanácsok is megjelennek majd a felületen. Egy regisztrációt követően a szülő feliratkozhat a gyermek életkorához igazodó tájékoztató anyagokra, illetve innen ügyfélkapus azonosítás után hozzáférhet gyermeke adataihoz, amelyet a védőnői szakrendszer tárol.
Az előzetes regisztrációt igénylő szakmai portálon keresztül érhető majd el a képzésmenedzsment, illetve maga a védőnői szakrendszer is. Ez a felület számos, a szakmai munkát támogató információn túl további elektronikus kommunikációra biztosít lehetőséget az alapellátás szereplői között, míg a képzésmenedzsment rendszer az alapellátás szereplőinek szóló képzések teljes életciklusát támogatja (elmélet, gyakorlat, próbateszt, vizsga, igazolás).