Új módszertani útmutató a gyermekek szűrővizsgálatához

A cél egy olyan gyermek-alapellátási módszertani útmutató kidolgozása volt, mely mindazon alapellátó orvosi és védőnői (szűrő)tevékenységet felölelné, mely új módszertani szempontok szerint, a szülők segítségével, bevonásával, gyermekeik egészséges fejlődésének nyomon követése érdekében történik.

A Koragyermekkori program egyik vállalt célja volt a rizikó- és védőtényezőkkel, valamint a szűrővizsgálatokkal kapcsolatos, jelenleg használt szakmai anyagok áttekintése. A területet szabályozó rendeletek egyike-másika még a 90-es évek végén készült, és azóta mindössze kisebb kiegészítéseken esett át.

-

Mivel a nemzetközi adatokhoz képest hazánkban felével alacsonyabb a gyermekkori fejlődési zavarok felismerési aránya, felmerült az igény a jelenleg érvényben lévő, rendeletszinten szabályozott szűrési tevékenységen túl egyéb szempontokon alapuló megfigyelések, vizsgálatok, összességében egy frissített módszertan kifejlesztésére is. Bár maga a szűrés szaktevékenység, a gyermekkel saját környezetében a legtöbb időt töltő szülők szerepének jelentősége sem elhanyagolható. A jelenlegi módszertan nem épít a szülőkre, ezért a Koragyermekkori program keretében szülői megfigyeléseken alapuló módszertani anyagok kerültek kidolgozásra, majd tesztelésre.

A cél egy olyan gyermek-alapellátási módszertani útmutató kidolgozása volt, mely mindazon alapellátó orvosi és védőnői (szűrő)tevékenységet felölelné, mely új módszertani szempontok szerint, a szülők segítségével, bevonásával, gyermekeik egészséges fejlődésének nyomon követése érdekében történik

Mivel az orvosi szűrési tevékenység többnyire térben is, időben is izoláltan történik, fontos hangsúlyozni, hogy az új szemlélet szerint a szülők bevonásával végzett megfigyelés értékelése – és szükség esetén az eredményekről való beszámolás – a védőnők kompetenciája, ezért különösen fontos alapellátói szinten a lehető legnagyobb összhang kialakítása. A gyermekgyógyászati vizsgálatokkal közösen megjelenített védőnői szűrővizsgálati teendőkön keresztül mód nyílik egymás munkájának jobb megismerésére, ami szándékaink szerint együtt jár majd a gyermek-alapellátásban részt vevők közötti, valamint a szülőket célzó kommunikáció javulásával.

-

A Gyermek-alapellátási útmutató a 0-7 éves korú gyermekek szűrési vizsgálatainak elvégzéséhez című kézikönyv fejlesztését 2013 májusában kezdte meg egy gyermekneurológusból, házi gyermekorvosokból, gyógypedagógusokból és védőnőkből álló módszertani munkacsoport. A 2013 szeptemberére elkészülő tartalom alapos szakmai lektorálását követően mára a strukturális finomhangolás is megtörtént, és jelenleg a nyomdai előkészítés munkálatai folynak. Az Útmutatót részletesen ismertető előadás anyaga már a Koragyermekkori program által ez év augusztusától szervezett házi gyermekorvosi, vegyes praxisú háziorvosi és védőnői komplex továbbképzések tematikájában is szerepelni fog.

A Koragyermekkori program keretében elkészült
Gyermek-alapellátási útmutató újdonságai

  • A szülők bevonása gyermekük fejlődésének nyomon követésébe, megfigyelésébe a szintén a program által kifejlesztett Szülői kérdőívek segítségével.
  • Az 1997-től rendeleti szinten szabályozott szűrési életkorokhoz képest több szűrési életkor a védőnő együttműködésével (13 normál és 2 kiegészítő életkor).
  • Az egyes feltüntetett vizsgálatok összhangban vannak a Szülői kérdőívek kérdéseivel.
  • Új ajánlások szerepeltetése, pl. újszülött hazaadását követő első vizsgálat, házi gyermekorvosi, vegyes praxisú háziorvosi vizsgálat helye és ideje.
  • Új szemlélet: a védőnő, a házi gyermekorvos és a vegyes praxisú háziorvos preventív tevékenysége összhangban van, rálátnak egymás munkájára.