Koragyermekkori program

Módszertani fejlesztés

2014.04.03. csütörtök 13:53

A védőnők és a házi gyermekorvosok, valamint vegyes praxisú háziorvosok a megfelelő korszerű ismeretek birtokában, a terület jó gyakorlatait megismerve, valamint rendelkezésükre bocsátott módszertani anyagokra is támaszkodva hatékonyabban képesek ellátni felelősségteljes munkájukat, amely az ellátásra és segítségre szoruló gyermekek és családjaik helyzetének javítását szolgálja.
A módszertani alprojekt hét elemi projektre tagolódik, amelyek további tevékenységekre bomlanak.

Képzés, humánerőforrás-fejlesztés

2014.04.02. szerda 14:09

A védőnői és háziorvosi ellátással kapcsolatban a minőségi munkavégzés iránti igény korszerű tudást és módszerek alkalmazását kívánja meg a szakemberektől. A gyermek alapellátásban dolgozó szakemberek részére jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan továbbképzések, melyek kellő segítséget, elméleti és főleg gyakorlati útmutatást nyújtanak a fejlődési zavarok felismeréséhez, a rehabilitációs lehetőségekről, az ellátási algoritmusról, valamint a társszakmák kompetenciáiról.

Kommunikációs-disszeminációs tevékenység

2014.04.02. szerda 14:07

A kommunikációs-disszeminációs tevékenység a projekt stratégiai céljaival összhangban támogatja a program szakmai céljait, az információk széles körű bevezetését és terjesztését, informálja és aktív részvételre ösztönzi a célcsoportot, és hozzájárul ahhoz, hogy a projektben és a projekttel elért eredmények hosszú távon fenntarthatóak legyenek.

Informatikai fejlesztés

2014.04.02. szerda 14:01

Az informatikai (IT) projektrész célja az elektronikus kapcsolatteremtés kialakítása az ellátórendszer szakmai feladat-végrehajtásában részt vevő tagjai között.

Védőnői Módszertani Egység kialakítása

2014.04.02. szerda 13:58

Jelenleg nincs országos hatáskörrel rendelkező, folyamatosan és kiszámítható módon működő, a szakmai tevékenységet módszertani oldalról támogató, a szakmaközi összehangolást elősegítő szervezet, amelynek feladatkörébe integráltan beletartozna az egyes védőnői szakterületek (területi, iskola, kórházi, családvédelmi) feladatainak ellátásához és fejlesztéséhez szükséges szervezési-módszertani, továbbképző, tudományos-kutató, nemzetközi kapcsolati tevékenység. Részfeladatokat ellátó intézmények, szervezetek vannak, de kifejezetten a módszertani feladatokra fókuszáló, a külön-külön tevékenységeket összehangoló, folyamatos tevékenység és kapacitás nincsen.