Archív tartalmak
Archív tartalmak

Felmérések, elemzések végzése

Az elemi projekt keretében felmértük a védőnők és házi gyermekorvosok, vegyes praxisú háziorvosok képzettségét, ismereteit, tapasztalatait, attitűdjeit, elvárásait és kompetenciáit. Megvizsgáltuk, hogy a szakemberek milyen igényeket fogalmaznak meg munkájuk kapcsán. A projektelem keretében a szülők tapasztalatainak és igényeinek felmérésére is megvalósult.

Az elemi projekt felmérte a védőnők és a gyermekeket ellátó házi gyermekorvosok, vegyes praxisú háziorvosok feladatszervezését és a munkaidő strukturáltságát, s az ebből nyert tapasztalatok alapján javaslatokat tesz a védőnői, orvosi munka hatékonyabb megszervezésére.

Az egészségügyi alapellátást érintő egyes jogszabályok eltérő időpontokban keletkeztek, a szakmai feladatellátás, a finanszírozás, a dokumentáció és az adatszolgáltatás tekintetében is párhuzamosságok, illetve hiányok azonosíthatóak bennük. A jelenlegi adatbázisok és kliensdokumentációk elemzését követően egy szakmai csoport javaslatot tett a gyűjtendő adminisztratív adatok tartalmára, a kliensdokumentáció esetleges kiegészítésére és az indikátorok kialakításához szükséges célzott adatgyűjtések területére.

A jogszabályok módosítására javaslattervezet készült, melyet az érintett szakterületek szakmai szervezeteinek közreműködésével véglegesítünk.
Kapcsolódó anyagok
Cikkek