Együttműködés
Együttműködés / Szakmaközi műhelyek

Az ágazatközi együttműködésekről

Hazai kutatási eredmények szerint, a gyermekek ellátásba kerülésének egyik legfontosabb differenciáló tényezője az egészségügyi ellátáson belüli, illetve az egészségügyi, valamint a szociális és oktatási társágazatok irányítása alá tartozó intézményes szereplők közti kapcsolati háló kiterjedtsége, a kapcsolatok intenzitása, minősége. A munka eredményességének kérdése különösen élesen vetődik fel a leghátrányosabb helyzetű régiókban, településeken, településrészeken élő családok, gyermekek esetében.

A Projekt keretében országos lefedettséggel, egynapos, multidiszciplináris, ágazatközi tanácskozás-sorozat, ún. helyi (kistérségi) és régiós - országos workshopok kerültek megrendezésére, ahol az ágazatközi együttműködés javításának lehetőségei került megvitatásra.

A Koragyermekkori program fontos célkitűzése, hogy támogassa a gyermekeket ellátó, gondozó szakemberek egymás közötti, és a szülőkkel való partneri kapcsolatát, kommunikációját és a hatékonyabb együttműködést. Ennek érdekében országszerte helyi, kistérségi és régiós ágazatközi tanácskozássorozat került megszervezésre 2013. június 1–30., valamint 2013. szeptember 1. — november 30. között. A programsorozat során a 20 helyi workshop különböző méretű és adottságú településeken, három régiós workshop pedig országos szinten került megrendezésre. A tanácskozás-sorozat közvetlen célja az ellátók közötti, ezen belül kifejezetten az ágazatközi együttműködések javítása, a kommunikáció elősegítése és a szinergiák feltárása, valamint az ellátottakkal való kommunikáció, partneri viszony és együttműködés javításának lehetőségei.

A megvalósítás során ágazatközi workshopok keretében, moderált tanácskozások alkalmazásával, kiscsoportos témafeldolgozás eszközeivel feltártuk és összegyűjtöttük a szakmaközi és a szülőkkel való hatékony együttműködést segítő és akadályozó tényezőket.

Az összegyűjtött észrevételeket, véleményeket a Koragyermekkori program munkatársai többféle szempontból feldolgozták és értékelték, majd a jelen zárótanulmányban összesítették, hogy a program célkitűzéseivel összhangban egységes javaslatok formájában továbbíthassák az illetékes döntéshozók, fórumok, testületek felé.

A zárótanulmány igyekszek teljes képet adni az ország eltérő földrajzi, gazdasági, infrastrukturális és települési adottságai, népességi viszonyai között működő szolgáltatások, szakemberek és családokat képviselők tapasztalatairól, elképzeléseiről. A rendelkezésre álló szervezeti és időkeretek csak tájékozódást tettek lehetővé, amit a továbbiakban célszerű lenne további felmérések, kutatások keretében megerősíteni, kiegészíteni, különös tekintettel a Projekt keretében tervezett fejlesztésekre, azok hatásainak követésére.

Kapcsolódó anyagok
Letölthető állományok