Együttműködés
Együttműködés / Jó gyakorlatok

Jó gyakorlatok az egészségügyi alapellátásban és szakellátásban, a gyermekjóléti szolgálatoknál, továbbá a korai fejlesztést, terápiás ellátást nyújtó intézményeknél

A TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 „Koragyermekkori (0-7 év) program” kiemelt projekt egyik célja az alapellátásban, vagy azzal való együttműködésben alkalmazott jó gyakorlatok összegyűjtése, és szélesebb körben való megosztása, ezzel a területi védőnők és a házi gyermekorvosok, illetve vegyes praxisú háziorvosok és más szakmaterületek közötti hatékonyabb együttműködés előmozdítása. 

A gyermek-egészségügyi alapellátásban számos olyan helyzet adódik, amelyek kezelésére újszerű, hatékony megoldásokra van szükség. A „jó gyakorlat” olyan helyben kialakított, bevált, eredményes új megoldási módot jelent a felmerülő igények kielégítésére, amely mások számára is átadható, adaptálható. Az új megoldási mód lehet valamely törvényben előírt, kötelező feladat innovatív megoldása, de lehet azokat kiegészítő, támogató tevékenység is. Jó gyakorlatok alakultak ki a szakmák közötti együttműködések terén, a szülőkkel való kapcsolatokban, az informatikai vagy dokumentációs megoldások terén is.

A Projekt által meghirdetett pályázat keretében beérkezett tanulmányok közül 29 jó gyakorlat kerül bemutatásra. A pályázók a tanulmányokat 2013. március 25-ig küldték meg, majd szakmai bírálat eredményeként kerültek kiválasztásra. Vannak olyan tanulmányok, amelyek több fő témakörhöz, illetve témához kapcsolhatók. A tanulmányok egységes formai és tartalmi szerkesztést, lektorálást követően kerülnek közzétételre az alábbi csoportosításban:

I. Közösségi egészségfejlesztés jó gyakorlatai

· komplex családi, lakossági programok

· szülésre felkészítés

· apák napja

· baba-mama klub

· táplálást segítő programok

· óvodások programjai

· ifjúsági program

 II. Egészségfejlesztési módszerek jó gyakorlatai

· szexuális felvilágosítás

· nőgondozás

III. Kora gyermekkori fejlesztés jó gyakorlatai

IV. Kommunikáció a szülőkkel, gondozottakkal jó gyakorlatai

V. Szakmák közötti együttműködés jó gyakorlatai

VI. Dokumentációfejlesztés, információáramlás, szervezés jó gyakorlatai

Fő témakör

Téma

Tanulmány címe 

Szerző(k) 

I.

Közösségi egészségfejlesztő programok jó gyakorlatai
komplex családi, lakossági programok

Közösség-egészségügyigondozás (Egységes egészségfejlesztő program az óvodai munkában; Komplex szülésre felkészítő program a védőnői gondozásban; Lakossági Egészségnapok tematikája

Eignerné Pálffy Zsuzsanna

  

Családi klub

Havasiné Ádámszki Emília

  

A csoportos egészségnevelés új módszerei

Varga Györgyné

 

szülésre, szülő-szerepre felkészítés

 Közösség-egészségügyigondozás (Egységes egészségfejlesztő program az óvodai munkában; Komplex szülésre felkészítő program a védőnői gondozásban; Lakossági Egészségnapok tematikája

Eignerné Pálffy Zsuzsanna

  

„Felkészülés a szülői szerepre, a biztonságos anyaságra”

Milisitsné Tátrai Beatrix

  

A békéscsabai Védőnői Szolgálat Szülésre-, és Szülői Szerepre Felkészítő Tanfolyama

Gálosi Natália

 

apák napja

Apák Napja Simontornyán

Az apaszerep erősítése, családi összetartozás megélésének elősegítése a gondozott családokban

Kelemen Katalin

 

baba-mama klub

Baba-mama klub

Játéksarok a tanácsadó helyiségben

Sziklainé Juhász Anikó

  

Baba-Mama klub

Nagy Erika

  

Tanítsatok engem is!

/ 0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba Mama Klubja

Kovács Enikő

Szabóné Csarni Andrea
 

táplálást segítő program

Hogyan segíthetünk még hatékonyabban a gyermekek táplálásában?

Hartung Vilmosné

  

Közösség- Egészségügyi gondozás

Tejmentesek Klubja

Felker Veronika

 

óvodások programjai

Egészségfejlesztés az óvodában, másképp!

Hartung Vilmosné

  

Közösség-egészségügyigondozás (Egységes egészségfejlesztő program az óvodai munkában; Komplex szülésre felkészítő program a védőnői gondozásban; Lakossági Egészségnapok tematikája

Eignerné Pálffy Zsuzsanna

 

ifjúsági program

Közösség-egészségügyi gondozás:

„Légy nyitott mindenre!”c.

Ifjúsági egészségvédelmi vetélkedő

 Sztergár Tímea

II. Egészségfejlesztési módszerek

jó gyakorlatai

szexuális felvilágosítás

Szexuális felvilágosítás értelmi sérültek részére

 Szennai Erzsébet

 

nőgondozás

Nőgondozás/szülői támogatás – várandós gondozás, gyermekágy

Dr. Csatordai Sarolta

III.

Koragyermekkori fejlesztés

jó gyakorlatai
 

Bölcsődei road-show Kecskeméten, a korai felismerés és fejlesztés jegyében,

azaz prevenciós program a 4 év alatti gyermeket nevelő szülők számára

Dr. Virányiné Csertő Ágnes és

Csertő-Marton Edit
  

Helyi együttműködés az eltérő fejlődésű és a fejlődés szempontjából veszélyeztetett csecsemők és kisgyermekek folyamatos ellátása érdekében Budapest XI. kerületében

Czeizel Barbara 

  

Játékban az egyenlőség - a módszer, ami játékkal segít integrálni a sérült kisgyermekeket

Tunyogi Erzsébet 

  

Korai tünetek, korai segítség

Gránitzné Kratancsik Rita

IV.

Kommunikáció a szülőkkel, gondozottakkal

jó gyakorlatai
 

Hogyan segíthetünk még hatékonyabban a gyermekek táplálásában? 

Hartung Vilmosné

  

Együttműködés, kommunikáció témakörben 

Dr. Kiss Rita Mónika

  

Szülőkkel való együttműködés

cigányok és magyarok -

Egy nehéz védőnői körzet tapasztalatai

Bognár Beáta

  

Online kapcsolattartás a gyermek alapellátásban

Dr. Pátri László

  

Családgondozás, a védőnő támogató szerepe

Helik Gabriella

  

Szülőkkel való együttműködés 

Dr. Muzsay Géza

  

A www.tbvedonok.hu weboldal

Farkas Hajnalka

V.

Szakmák közötti együttműködés

jó gyakorlatai
 

Hogyan segíthetünk még hatékonyabban a gyermekek táplálásában?

Hartung Vilmosné

  

„ A prevenció színterei vácott” - a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben 

Kovács Elvira Nikoletta

  

Helyi együttműködés az eltérő fejlődésű és a fejlődés szempontjából veszélyeztetett csecsemők és kisgyermekek folyamatos ellátása érdekében Budapest XI. kerületében

Czeizel Barbara

VI.

Dokumentáció fejlesztés, információ áramlás, szervezés

jó gyakorlatai
 

Segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében

Bauer Rita,

Puppné Oláh Szilvia
  

„Innováció a dokumentáció vezetés és az adminisztráció területén”- kórházi védőnői munka

Király Katalin

  

Szakmai tevékenység

szervezése/menedzselése

Kardos Ervinné


Kapcsolódó anyagok
Letölthető állományok