Koragyermekkori program
Koragyermekkori program

Fejlesztések megvalósítása

Az alapellátásban folyó tevékenység, a primer, szekunder és tercier prevenció szakmai-módszertani fejlesztése valósul meg ebben az elemi projektben.

A primer prevenció, az egészséges bio-pszicho-szociális fejlődés gyakorlati (szakmai) útmutatói több témakörben készültek el. A projekt célja, hogy a háziorvosok és házi gyermekorvosok, védőnők a jelenleginél hatékonyabban, a szülővel/gondozottakkal partneri viszonyban, illetve mérhető módon tudjanak részt venni az egészségfejlesztésben – a megelőzésben és a korai beavatkozásban. Fontos, hogy a szakemberek feladata között megfogalmazódjon a magzati kortól kezdve a család kísérése, és ennek talaján az egészséges fejlődés támogatása és az eltérő fejlődés felismerése, a korrekcióban való segítségnyújtás.

Hazai fejlesztésben elkészítettük és teszteltük a szülői megfigyelésen alapuló kérdőívet, mely a gyermekek megfelelő fejlődését vizsgálja. A pilot programban 25 orvos-védőnő páros (megyénként 1-1 fő, Budapestről 5 fő) a szülőknek szóló kérdőívvel indították a korcsoportos szűrővizsgálatot, majd elvégeztéka saját vizsgálatukat. A beérkezett eredményeket statisztikai módszerrel elemeztük.

A szekunder prevenció részeként a fejlődést befolyásoló, elősegítő és hátráltató (rizikó) tényezők objektív értékelésére szolgáló módszert (standard adatlapokat) fejlesztettünk ki, a hátrányos helyzettel összefüggést mutató problémák (betegségek, fejlődésbeli elmaradások) megelőzésének és kezelésének elősegítésére.

A tercier prevencióhoz kapcsolódva a gondozási folyamat és gondozási terv kialakításának szempontjai és a sajátos gondozást igénylők (egészségi állapot alapján, védelembe vett gyermekek családjainak gondozása, szegénységben, mélyszegénységben élők, egyéb aktuális krízisben lévők) általános módszertanának fejlesztése valósult meg.
Kapcsolódó anyagok
Cikkek