Szakemberek támogatása
Szakemberek támogatása / Gondozási kézikönyvek

Egészséges gondozási kézikönyv

A védőnők közel 100 éve kulcsszerepet töltenek be a nő,- anya-, csecsemő-, gyermek-,ifjúság- és családvédelemben.  A védőnői szolgálat az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló megelőző tevékenységet, valamint a betegség kialakulása, az egészségromlás megelőzése érdekében egészségfejlesztést végez. A védőnői gondozásban az egyénre szabott gondozás meghatározza a feladatokat, a tervszerű ellátást, mely figyelembe veszi a gondozott egészségi, mentális, fizikai állapotát, és törekszik az általános állapot minél hosszabb ideig való fenntartására. Esetlegesen bekövetkező változás esetén a gondozási folyamat felülvizsgálható, megváltoztatható, módosítható. 

A gondozás fogalma nem, de a gyakorlata egyidős az emberiséggel. A gondozás a gondoskodás gyakorlati megvalósítása, az eszközök és módszerek szintjén. Célja, hogy a gondozásra szoruló egyén szükségleteihez igazodó segítségnyújtást kapjon, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló egészségi, szociális és pszichés állapota határozza meg.

A védőnő a gondozási folyamat során támogatja a szülőt, hogy megerősödjön szülői kompetenciája és felelősségérzete önmaga, gyermeke és családja gondozásában.

A projekt a 0-7 éves korosztály optimális fejlődésének komplex támogatását célozza. Ugyanakkor az egészségügyi alapellátás szakembereinek hatékonyabb munkavégzését is támogatja, ezért készült egy olyan kézikönyv, mely részletesen bemutatja a gondozásba vett várandós és gyermek gondozásának folyamatát, így a nyilvántartásba vételt, a gondozási szükségletek megállapítását, konzultációt és az ehhez kapcsolódó dokumentációs feladatokat.

A gondozási kézikönyv segítséget ad a gondozási folyamat tervszerű végrehajtásához,  hatékony megvalósíthatóságához, mely hozzájárul a szakember és a gondozott kölcsönös együttműködésen alapuló gondozáshoz, mely az ellátás minőségét és eredményességét jelentős mértékben befolyásolja.

Amennyiben a fenti szakmai, módszertani fejlesztést szeretné alaposabban megismerni, látogasson el a honlapunk Képzési aktualitások menüpontjához, ahol tájékozódhat arról, hogy mely továbbképzésünk tananyagában szerepel ez a fejlesztés. Házi gyermekorvosoknak és vegyes praxisú háziorvosoknak elsősorban az Idejében kiderül... , területi védőnők számára pedig az Iránytű című komplex továbbképzéseinket ajánljuk! 

Kapcsolódó anyagok
Letölthető állományok