Szakemberek támogatása
Szakemberek támogatása / Gondozási kézikönyvek

Fokozott gondozást igénylő várandós és gyermek gondozása

Az egészségügyi alapellátást végző szakemberek gondozó munkájában sajátos helyet foglal el a veszélyeztetett gyermekek gondozása, mely fokozott odafigyelést igényel. A fokozott gondozás olyan speciális ellátás, mely magába foglalja a gyakoribb családlátogatást, a gyakoribb védőnői tanácsadáson való megjelenést, a házi gyermekorvos, háziorvos részéről fokozottabb odafigyelést és a megfelelő társszakmákkal való szoros együttműködést. Jelenti a célzott, speciális tanácsadást és az egyénre szabott gondozási terv szerinti gondozást. 

A védőnő feladata a szülő támogatása, hogy megerősödjön szülői kompetenciája és felelősségérzete gyermeke gondozásában, meggyőzése a szűrővizsgálatok elvégzésének és a kötelező védőoltások beadásának fontosságáról, továbbá az orvosi utasítások betartásának és a rendszeres ellenőrzés elvégzésének jelentőségéről.

A módszertani kézikönyv részletesen bemutatja a fokozott gondozásra szoruló várandós és gyermek gondozásának folyamatát, így a nyilvántartásba vételt, a gondozási szükségletek megállapítását, konzultációt és az ehhez kapcsolódó dokumentációs feladatokat.

Részletezi az endokrin, táplálkozási és anyacsere betegségeket, a légúti betegségeket, a vér és vérképző szervek betegségeit, valamint a keringési rendszer betegségeit. Kidolgozásra kerültek a kézikönyvben az az ortopédiai, és a kiválasztással összefüggő betegségeken túl az érzékszervek eltérő fejlődésének illetve az autizmus spektrumzavarnak a gondozási szempontjai is. 

A kézikönyv hiánypótló tulajdonságát erősíti még az is, hogy egyéb témákban, betegségcsoportokban valamint állapotokhoz kötötten összegyűjti a védőnői gondozási feladatokat, mint az idegrendszeri görcsállapotok és a mentális – és viselkedészavarokat, valamint a pszichés fejlődés rendellenességeit.


Amennyiben a fenti szakmai, módszertani fejlesztést szeretné alaposabban megismerni, látogasson el a honlapunk Képzési aktualitások menüpontjához, ahol tájékozódhat arról, hogy mely továbbképzésünk tananyagában szerepel ez a fejlesztés. Házi gyermekorvosoknak és vegyes praxisú háziorvosoknak elsősorban az Idejében kiderül... , területi védőnők számára pedig az Iránytű című komplex továbbképzéseinket ajánljuk! 

Kapcsolódó anyagok
Letölthető állományok