Szakemberek támogatása
Szakemberek támogatása / Primer prevenció

A gyermek egészséges fejlődése, a fejlődéshez szükséges primer prevenciós tennivalók, elvárások, lehetőségek

Az orvos és a védőnő számára a fejlődést befolyásoló tényezők ismerete elengedhetetlen, azonban a szülői megfigyelések is nélkülözhetetlenek a gyermek fejlődésének nyomon követésében. A koragyermekkori program célja a szülők jártasságának növelése a 0-7 éves korosztály optimális fejlődéséhez, gondozásához, neveléséhez szükséges szülői tájékoztatás biztosítása révén.

A módszertani útmutató ismertetia kora gyermekkor fogalmát és jelentőségét, a fejlődést befolyásoló tényezőket és a fejlődés mérföldköveit egy összefoglaló táblázatban, valamint a gyakorlati alkalmazás célját, a teendőket és az eltérő fejlődésű gyermekeknél szükséges primer prevenciós tennivalókat. Továbbá felvázolja a gyermek fejlődése során felmerülő gyakoribb problémákat és lehetséges megoldásokat.

Az élet első 6-7 éve olyan időszak, amikor szembetűnő a testi növekedés és a működésbeli fejlődés (mozgásbeli, érzékszervi és pszichés teljesítmények javulása, differenciálódása). Az első életév végére a gyermek megháromszorozza a születési súlyát, az agy mérete pedig 3 éves korra eléri a felnőttkori méret kétharmadát. A tehetetlen, másoktól függő újszülött egy mozgó, kommunikáló személlyé fejlődik, aki kifejezi akaratát, szükségleteit és kívánságait. A következő években a gyermek képességei tovább fejlődnek a társakkal és felnőttekkel való kapcsolat kialakításában, verbális és fizikai bátorság elérésében, valamint a gyermek felkészült lesz a tanulás és szocializáció világába való belépésre. Létfontosságú, hogy ebben a korai időszakban észleljük a fejlődésbeli eltéréseket, mert ilyenkor léteznek még érzékeny időszakok, „időablakok”, amikor megfelelő lépésekkel a fejlődés folyamata hatékonyan befolyásolható.

Kiemelten fontos a folyamatos edukáció, támogatás, felmérés, pozitív visszajelzés, hibák esetén segítségnyújtás a gyermek fejlődési szükségleteinek kielégítéséhez, az adott életkornak megfelelően. A gondozás egyaránt feladata az orvosnak és a védőnőnek, de e területen a fő szerep a védőnőé. Fontos hogy az orvos támogassa a védőnőt a preventív munkában, kezdve azzal, hogy ajánlja a szülőknek a védőnői ellátás igénybevételét, valamint erősíti és fenntartja a jó kapcsolatot a védőnővel.

Amennyiben a fenti szakmai, módszertani fejlesztést szeretné alaposabban megismerni, látogasson el a honlapunk Képzési aktualitások menüpontjához, ahol tájékozódhat arról, hogy mely továbbképzésünk tananyagában szerepel ez a fejlesztés. Házi gyermekorvosoknak és vegyes praxisú háziorvosoknak elsősorban az Idejében kiderül... , területi védőnők számára pedig az Iránytű című komplex továbbképzéseinket ajánljuk! 

Kapcsolódó anyagok
Letölthető állományok