Szakemberek támogatása
Szakemberek támogatása / Gyermek-alapellátási útmutató

Gyermek-alapellátási útmutató

A hazai irodalmi adatok szerint a fejlődési zavarok több mint egyharmada nem kerül felismerésre beiskolázást megelőzően. Számos vizsgálat igazolja ugyanakkor, hogy –kellő tájékoztatás és oktatás után- a szülők saját gyermekeik fejlődésének megfigyelésével, valamint a szülők és az egészségügyi ellátók közötti kommunikáció fejlesztésével a fejlődési zavarok időbeni felismerését javíthatják.

A Gyermek-alapellátási útmutató célja, hogy a jelenlegi rendeletszintű szabályozáson túl a TÁMOP 6.1.4. „Koragyermekkori” projekt módszertani fejlesztéseit beépítve egy átfogó képet adjon a védőnő és a házi/gyermekorvos szűréssel kapcsolatos feladatairól.

Az Útmutató felépítésében követi a szűrővizsgálatok gyakorlati megvalósításához szükséges lépéseket, továbbá a legszükségesebb teendőket, mindezzel igazodva a csecsemők és kisgyermekek viselkedéséhez egy-egy vizsgálati helyzetben. Az általános bevezetőben a gyermek fejlődési állomásait, az adott kor viselkedésére, játéktevékenységére jellemzőket ismerteti, majd a szülői megfigyelésen alapuló kérdőívet. A Szülői kérdőívet követi a vizsgálati útmutató, mely részletezi a védőnői módszertant a fejlődési mérföldkövek feltüntetésével, a konkrét vizsgálati, megfigyelési metódus leírásával, végül a figyelemfelkeltő jelek, kivizsgálást igénylő állapotok felsorolásával.

Az orvosi vizsgálat módszertana végigköveti a rendelőbe érkezett gyermekkel való kontaktusfelvételt, majd a gondos megfigyelést követően elvégzett fizikális és neurológiai vizsgálat menetét.

A vizsgálatok célja minden életkorban az, hogy a szülői és a védőnői megfigyelések ismeretében az orvos értékelje a gyermek fejlettségét, és ha eltérést észlel, felelősségteljes döntést tudjon hozni a további teendőket illetően. A szülők bevonása a gyermek megfigyelésébe és a gyermekgyógyászati vizsgálatokkal közösen megjelenített védőnői szűrővizsgálati teendőkön keresztül mód nyílik a kommunikáció hatékonyságának fokozására és a közös tevékenység jobb megismerésére, az egyes szűrővizsgálatok összhangjának megjelenítésére.

Kapcsolódó anyagok
Letölthető állományok