Szakemberek támogatása
Szakemberek támogatása / Rizikótanulmány

A gyermeki fejlődést befolyásoló (rizikó) tényezők objektív értékelésére szolgáló módszer kifejlesztése

A rizikó statisztikai fogalom, olyan tényezőkre utal, melyek megnövelik egy negatív kimenetel előfordulási valószínűségét. Azoknál a gyermekeknél, akiknek az életében egy vagy több rizikófaktor jelen van, az átlagosnál nagyobb valószínűséggel alakul ki a későbbi életkorban valamilyen fejlődési probléma. A gyermeki fejlődés optimális alakulásának, valamint a fejlődés elakadásainak, zavarainak előrejelzése azzal a logikával építkezik, hogy ha a fejlődés alakulását, valamint az ezt befolyásoló tényezőket folyamatosan nyomon követjük, akkor lesz lehetőségünk a későbbi zavarok megelőzésére, kiszűrésére, alakítására.

Az alapellátásban dolgozó szakembereknek jelentős szerepük van a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők korai észlelésében, felismerésében, valamint a lehetséges megoldási javaslatokban. A tanulmány számos rizikótényezőt ismertet. 

Egy vagy akár több rizikó jelenléte sem jelenti feltétlenül azt, hogy egy gyermeknél biztosan ki fog alakulni valamilyen negatív kimenetel. A fejlődési kimenetelt számos egyéb tényező befolyásolja a gyermek életében, mint az egyéni és környezeti tényezők, későbbi életesemények, stb. A rizikótényezők ritkán állnak önmagukban, leggyakrabban több rizikótényező együttesen jelenik meg egy gyermek vagy család életében, és így hatásuk is összegződik. Vagyis az általános modell önmagában is sokdimenziós, mind a fejlődés területei, mind az ezeket befolyásoló rizikófaktorok sokrétűek.

A tranzakcionális modell azt hangsúlyozza, hogy a fejlődés során a gyermek és a környezete folyamatos, dinamikus interakcióban áll egymással. Kétirányú kölcsönös összefüggés áll fenn az egyén és környezete között, vagyis a gyermek és aktuális állapota is befolyásolja azt, hogy milyen környezeti hatások fogják őt érni.

A tanulmány részletezi a gyermek fejlődésének területeit és a fejlődés folyamatjellegét. Bemutatja a rizikófaktorokat, mint a családban előforduló örökletes betegségeket, a prenataláis tényezőket (fizikai, kémiai és biológiai teratogén tényezők), peri-. és postnatális prediktív tényezőit.

A modern társadalmunkban a gyermekek fejlődése a jövő záloga, ezért legfőbb társadalmi és politikai cél és feladat a gyermekek és családok egészségének védelme. A felnőttkori testi és lelki egészség meghatározója lehet a gyermekkori egészségmagatartás, ezért a gyermekek védelmére már a várandósság idején, a perinatális időszakban kiemelten kell figyelni. A tanulmány a várandósgondozást és az egészségügyi ellátás egészséget formáló hatását is fókuszba helyezi.

További témák, mint a szülő gyermek kapcsolat, a gyermeket körülölelő családi szerkezet, a szülői attitűdök és nevelési stílusok mind hasznos elméleti információt adnak az alapellátásban dolgozó szakemberek számára, mely hozzájárulhat a védő (észlelő), megelőző és gondozói feladatok hatékony megvalósításához. 


Kapcsolódó anyagok
Cikkek
Letölthető állományok